Pædagogiske læreplaner

At lege er at lære. At være er at lære. At leve er at lære

Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives og er tryg ved at være i Børnehuset Snekkersten. Værdigrundlaget er derfor tænkt som det fundament, vi har udarbejdet vores læreplaner og læringsbegrebet ud fra.

I Børnehuset Snekkerstens pædagogiske læreplan vælger vi at definere læringsbegrebet som det, der er sket, når barnet kan mestre noget, som det ikke har kunnet før. Barnets læring er en kontinuerlig proces, idet den foregår hele tiden. Ved læring forstås både den ubevidste og den bevidste proces, der foregår i dagligdagen, og derfor bliver hele læringsmiljøet centralt for barnets mulighed for at lære. Læring sker i samspil med andre og er afhængig af de fysiske og psykiske rammer hverdagslivet danner. Ethvert barn, der har sin daglige gang i Børnehuset Snekkersten, skal bl.a. via pædagogiske læreplaner sikres, som minimum at have haft mulighed for at opnå læring indenfor:

  1. Kultur, æstetik og fællesskab.
  2. Alsidig personlig udvikling.
  3. Social udvikling.
  4. Kommunikation og sprog.
  5. Krop, sanser og bevægelse.
  6. Natur, udeliv og science.

Som beskrevet ud fra temaerne skal barnet lære om sig selv, bruge sig selv, men det skal i høj grad også lære om den kultur, det er en del af. Således inddrager den pædagogiske læreplan helhed omkring barnet og samtidig fordrer den, at det enkelte barn sættes ind i denne helhed.