Værdigrundlag

Værdigrundlaget i Børnehuset Snekkersten bygger på ligeværdighed og respekt i alle relationer

Vi har to værdibegreber - Fællesskab og Dannelse - som er grundsten i værdigrundlaget og til udviklingen af børne- og læringsmiljø med høj faglig, kvalitet.

Hvordan forstår vi kvalitet?

Vi bruger Helsingør kommunes definition på høj pædagogisk kvalitet som tager udgangspunkt i fire samlede forhold:

Livsduelighed: Pædagogisk kvalitet i dagtilbud handler om at understøtte børn i at blive livsduelige. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i børns potentialer og skabe mulighed for, at de progressivt kan tilegne sig de kompetencer, de har brug for, for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af herunder til skole- og uddannelseslivet.

Nærværende samspil: Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever nærværende samspil. Det er samspil mellem børn og de pædagogiske medarbejdere og børnene imellem. De pædagogiske medarbejderes opgave er at støtte op om og udvikle børns selvinitierede leg og at strukturere pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordrer børns kompetencer og færdigheder.

Børnefællesskaber: Pædagogisk kvalitet betyder også, at vi betragter det gode børneliv som en selvstændig livsperiode. Det vil sige, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative- og eksperimenterende børnefællesskaber, hvor relationer udvikles, og hvor børnene oplever at have indflydelse og medbestemmelse.

Forældresamarbejde: Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde. Forældresamarbejde forstås både som det daglige samarbejde om det enkelte barns og børnegruppens læring, udvikling og trivsel samt det formelle samarbejde i bestyrelser mm.