Forældrebestyrelse

Medlemmerne af forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i institutionen og arbejder for det, der er bedst for den samlede institution.

Når der er valg til bestyrelsen, sikrer vi os, at begge afdelinger – både vuggestuen og børnehaven – er repræsenteret. 

Bestyrelsen mødes 5-8 gange årligt. På møderne blive forældrebestyrelsen orienteret af ledelsen og medarbejderrepræsentanterne om økonomi, pædagogisk planlægning og udviklingsprojekter.

Forældrebestyrelsen har ansvar for forældrearrangementer som fotografering med videre.

Forældresamarbejde

Vi ønsker at have daglig kommunikation med alle forældre som kommer og går i Børnehuset Snekkersten. Både store og små oplevelser skal deles.

Vi kan altid finde en stund til en hurtig samtale eller aftale et møde. Derudover er forældre altid velkomne til at ringe for at give beskeder eller for at høre nærmere om barnets trivsel hos os.

Forældre og medarbejdere har pligt til at benytte et anerkendende samt positivt sprogbrug, og derved være gode rollemodeller for børnene.

Når et barn får tilbudt plads i institutionen, bliver barnets forældre inviteret til et formøde af de voksne på barnets kommende stue. Mødet afholdes uden barnet.

Mødets primære formål er, at forældrene kort fortæller om barnets udvikling indtil nu. Der kan fx være særlige omstændigheder i forhold til familien eller barnet, som vi skal være opmærksomme på. Derudover aftales der de nærmere omstændigheder for barnets indkøring og første tid i institutionen.

Tre måneder efter at barnet er startet i institutionen, inviterer stuens voksne til en ny samtale, hvor vi snakker om barnets trivsel.

Hvert år afholdes en årlig samtale mellem stuens voksne og forældrene. Her har de voksne udarbejdet en trivselsmåling og handleplan som danner udgangspunkt for fælles aftaler mellem hjemmet og institutionen, i forhold til at styrke barnets udvikling.