Medlemmerne af forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i institutionen og arbejder for det, der er bedst for den samlede institution.

Når der er valg til bestyrelsen, sikrer vi os, at begge afdelinger – både vuggestuen og børnehaven – er repræsenteret. 

Bestyrelsen mødes 5-8 gange årligt. På møderne blive forældrebestyrelsen orienteret af ledelsen og medarbejderrepræsentanterne om økonomi, pædagogisk planlægning og udviklingsprojekter.

Forældrebestyrelsen har ansvar for forældrearrangementer som fotografering med videre.

Luk alle
Åben alle

Ida Marie - mor til Alma

Hvis man har brug for at komme i kontakt med formanden kan man henvende sig på: 60211110 eller ida.dahn@gmail.com

Rikke - mor til August og Wilhelm

Hvis man har brug for at komme i kontakt med næstformanden kan man henvende sig på: 60798570 eller rikkelyskjaerrudbaek@gmail.com

Lise - mor til Elliot og Theodor

Sabina - mor til Asta

Nikolaj - far til Lærke

Signe - mor til Lærke

Maria - mor til Viggo

Camilla