Tværfagligt forum (TF)

Børnehusets faglige forum

Alle institutioner og skoler i Helsingør Kommune har et Tværfagligt Forum.

Tværfagligt Forum er Børnehusets faglige forum, hvor medarbejderne kan bringe udfordringer, bekymringer eller temaer, op til tværfaglig drøftelse og få supervision, vejledning og hjælp.

Meget forskelligt drøftes på TF.
F.eks.:
- Medarbejderen har udfordringer i forhold til at skabe ro omkring spisningen og har brug for gode ideer.
- Et vuggebarn bliver altid meget ked af det når det skal have skiftet ble – vi har forsøgt meget uden held, hvad kan vi gøre?
- Et børnehavebarn har udfordringer i forhold til at sige fra overfor de andre børn – hvordan kan vi støtte og hjælpe barnet?
- Et barn har udfordringer i forhold til grovmotorikken – vi har brug for ideer til nye aktiviteter/lege som kan støtte op om dette.
- Et barn bliver altid ked af det når mor går og er meget svær at trøste – vi har brug for sparring i forhold til hvordan vi kan hjælpe til en bedre aflevering for barn og mor.

Alle sprogvurderinger drøftes på TF med talepædagogen, også de sprogvurderinger hvor børnene har scoret i generel indsatsgruppe. Et barn kan nemlig sagtens score højt på de tre sproglige dimensioner og meget lavt inden for fjerde sproglig dimension f.eks. lydlige kompetencer og alligevel score i generel indsatsgruppe.

Det er vigtigt, at vi får øje på barnets udfordringer/vanskeligheder, så vi kan hjælpe det bedst muligt, så det udvikler sig – og at forældrene og medarbejderne får nogle værktøjer, som de kan arbejde med.

Vi skal altid have skriftlig samtykke af Jer forældre, hvis vi skal tale om jeres barn på TF, og I vil altid få en tilbagemelding på hvad der er blevet talt om på TF.

Tværfagligt Forum holdes fast en gang om måneden.
Faste deltagere er:
En leder fra enheden (Lone souschef.)
Talepædagog, Helle Sørensen.
Psykolog, Mette Bjerregård.
Sprogansvarlig, Samia, deltager når det er relevant.
En gang i kvartalet deltager der desuden:
Sundhedsplejerske, Anita Grønlund.
Socialrådgiver, endnu ingen fast.
Andre relevante fagpersoner kan deltage efter lederens vurdering.