Mobbepolitik

Børnehuset Snekkersten tolererer ikke mobning, og derfor arbejder vi ud fra vores mobbepolitik.

Børnehuset Snekkerstens mobbepolitik tager udgangspunkt i de retningslinjer der gives fra socialministeriet.
Vi arbejder ud fra vores mobbelineal.
Vi er opmærksomme på de børn som kan vise tegn på at være ofre i forhold til at blive mobbet.
Der er børn der ikke byder ind til fællesskabet, derfor er vi opmærksomme på, hvordan vi kan understøtte dem til at blive en del af fællesskabet.
Vi er opmærksomme på de børn der forsøger at træde ind i fællesskabet på en, for dem selv uheldig måde, som derfor kræver vores handling og forældrenes fokus/hjælp.
Vi er opmærksomme på det barn der tager føring i forhold til at starte mobning.
Det barn der starter eller supplerer til mobning, skal have hjælp, på lige fod med ofrene.
Vi handler på følgende måde: Vi sætter fokus ved at sætte lege i gang, hvor børnene får andre roller end de ellers har.
Vi drager forældrene ind, for at børnene kan se at vi taler sammen.
Vi taler sammen om emner/temaer til samlinger, så børnene kan høre os sætte ord på følelser. EKS: ”Der er aldrig nogen der vil lege med mig, de synes jeg er dum” Til en sådan udtalelse siger medarbejderen: ”Hvorfor tror du de siger sådan til dig? Hvad kunne være grunden til det?”
Vores opfattelse er, at børn altid handler efter bedste intention, og at børn altid har retten til at sige til og fra, når det handler om dem selv.
Vi vurderer hver gang, hvad der er bedst at gøre, om vi skal blande os og lade børnene få vores vejledning, eller vi vurderer om vi skal lade børnene styre situationen.
Vi kan godt forstå, at der er børn der ønsker at være del af et bestemt fællesskab, men vi er opmærksomme på at de kan risikere at få nej, derfor bruger vi tid på at præsentere børnene for andre fællesskaber eller mulige venner.