Venskaber/relationer

Barnets opfattelse af egen betydning og værdi skabes i samspillet med både voksne og børn.

Venskaber og relationer har betydning for barnets intellektuelle og følelsesmæssige udvikling, hvor barnets spejler sig og ”skaber” sig i et dialektisk samspil.

Vi er vores relationer før vi individualiseres og det er via relationerne at vi får vores erfaringer med at være den vi vælger at være

Det er igennem de andres blikke at vi får blik for os selv.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5