Traditioner (jul –påske – fastelavn)

Når vi fastholder traditioner i institutionen er det for at videreføre og videregive en kulturarv, til at bygge videre på.

Vi er opmærksomme på den betydning traditioner har for børnene, genkendelsens glæde for de voksne har betydning for børnene. De historier de voksne kan koble til lege eller andre traditioner betyder meget for børnene og deres opfattelse af historie og ”gamle dage”.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6