Konflikthåndtering

Meget konflikthåndtering fra vores side er at lade børnene løse egne konflikter.

Når børnene har eller oplever konflikter, spænder det vidt fra små drillerier til mere voldsomme og korporlige overgreb. Det er de voksnes indstilling at mange ting løses ved at vi viser børnene tillid, så de prøver at forhandle i de enkelte situationer. Børnene lærer derved at give plads og at de ikke altid selv får lige det de vil, men at de kan opleve glæde ved at tage hensyn til andre.

Det påhviler ikke de voksne at skelne mellem hvad der er rigtigt og forkert, der er nemlig sjældent enten rigtigt eller forkert i konflikter.

I konflikterne eller uoverensstemmelser lærer børnene de sociale spilleregler, som har betydning for resten af livet. Børnene øver sig i at håndtere følelser, behov og interesser som alle er grundlæggende for socialt samspil.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5