Historielæsning/højtlæsning/fortælling/Dialogisk læsning

Historielæsning er ren kulturformidling uanset hvad emnet i bogen er.

Rim og remser er sprogstimulering.

Fantasien udvikler sig jo flere gode historier børnene er blevet præsenteret for.

Fantasien er et vigtigt element for børnene i fremtiden, når de skal genfortælle og formulere nye historier både i institution og skole.

Se beskrivelse af dialogisk læsning andet sted i institutionen.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 5 – 1 - 4