Garderobe

I garderoben får sprog og selvhjulpenhed frit spil. Børnene hjælper hinanden. Børnene får tid til at gøre det de selv kan. Børnenes selvtillid vokser når de oplever at kunne selv, selvom det er svært.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4