Frokost – spisning – eftermiddagsmad

Ved de måltider vi har i institutionen har vi fokus på den sanseoplevelse det er at spise. Børnene har derfor både opgaven med at styre sanseoplevelsen og efterleve de normer for dannelse, der er kultur for i vores land.

Børnenes selvhjulpenhed er vigtig, da der så vidt muligt lægges op til ”alt hvad jeg kan selv gør jeg selv”. Den finmotoriske udvikling understøttes i høj grad af øvelsen ved bordet, hvor små hænder skal holde om maden eller frugten.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 2 – 3 – 4 – 5