Børnemøder/samling

Ved børnemøder og samlinger, får børnene mulighed for at ytre sig i alles påhør. Børnene understøttes sprogligt med fokus på nutid og datid og hele sprogets opbygning. Børnene har mulighed for at lære at lytte og fordybe sig i andres historie og samtidig vente på tur.

I vuggestuen er fakter en stor del af et børnemøde.

Følgende læreplanstemaer er i spil: 1 – 3