Forældrebestyrelsen

Bestyrelsen og dens arbejde

Medlemmerne af forældrebestyrelsen repræsenterer familierne i institutionen og arbejder for det, der er bedst for den samlede institution.

Når der er valg til bestyrelsen, sikrer vi os, at begge afdelinger – både vuggestuen og børnehaven – er repræsenteret. 

Bestyrelsen mødes 5-8 gange årligt. På møderne blive forældrebestyrelsen orienteret af ledelsen og medarbejderrepræsentanterne om økonomi, pædagogisk planlægning og udviklingsprojekter.

Forældrebestyrelsen har ansvar for forældrearrangementer som fotografering med videre.