Høj pædagogisk kvalitet gennem vores værdier

Hvordan skabe vi høj pædagogisk kvalitet gennem vores værdier.

I Børnehuset Snekkersten udfolder vi vores værdier i, at vi arbejder med det enkelte barn, som en del af fællesskabet. Vi tilbyde børnene en hverdag med positive og udviklingsstøttende samspil, lege og aktiviteter. Vi arbejder med relationen og den inkluderende pædagogiske praksis i centrum, for derigennem at fremme alle børns trivsel, udvikling og læring.

Vi skal forstå barnet og dets handlinger for at kunne hjælpe det ind i fællesskabet. Medarbejderne skal fokusere på den konkrete praksis og være i stand til at ændre og tilpasse situationen for at skabe nye handlemuligheder for det enkelte barn og finder løsninger, der bedst muligt understøtter, at alle børnene forbliver i et fælleskab og ikke ekskluderes.

Vi arbejder med Aktionslæring som metode i vores pædagogiske praksis som er med til at understøtte vores værdier og skaber høj pædagogisk kvalitet.

Aktionslæring er en metode der bruges til den gode hverdagspraksis og alle de situationer, hvor den pædagogiske kerneydelse er i spil.

Aktionslæring som metode lægger op til, at pædagogerne eksperimenterer med deres praksis så de kan bryde med handlemønstre og rutiner.

Børnehuset Snekkerstens model for Aktionslæring.
Pædagogerne skaber en forundring gennem en praktisk fortælling som bliver til en refleksion.

Børnehuset Snekkersten Spørge/refleksion guide:

1. Hvordan kan situationen ses fra forskellige perspektiver?

a. Barnets/børnenes perspektiv.
b. De(n) voksnes perspektiv
c. Fællesskabets perspektiv.
d. Forældreperspektiv

2. Hvilke dilemmaer opstår i situationen og hvordan opleves de ud fra de forskellige perspektiver.
3. Giv så mange bud på idéer til handlingsalternativer som muligt.

Når vi har stor fokus på lege og læringsmiljøer som en pædagogiske tilgang skabes der høj pædagogiske kvalitet.  

Derfor er vores pædagogisk tilgang til vores lege og læringsmiljøer er inspireret af Howard Gardners anerkendende tankgang og teorier om De mange intelligenser som tager udgangspunkt i at børnene har forskellige intelligenser og et menneskesyn, hvor der haves en positiv og anerkendende tilgang til barnet.

Howard Garder mener, at intelligens læres og udvikles hele livet, og at vi alle har særlig præferencer for, hvilke måder vi bedst lære på. Han mener ligeledes, at vores intelligenser påvirkes gennem hele livet, dels igennem den kultur man opvokser i og dels de betingelserne der er i ens omgivelse.
Howard Gardner mener, at alle er i besiddelse af forskellige evner og potentialer og alle evner og potentialer er lige vigtig - noget er man god til og noget man er knap så god til.
I alt sin enkelhed handler det om at tage udgangspunkt i det barnet kan og at tænke positivt. Være ressourcefinder — ikke fejlfinder.
Pædagogerne skal ser barnets muligheder frem for begrænsninger, — For alle børn kan noget - og når barnet har mulighed for at udvikle og dyrke sine styrkesider, giver det selvtillid, gå- på — mod en nysgerrighed og lyst til at kaste sig over det som er en udfordring mener Howard Gardner.
Howard Gardners deler menneskets intelligens op i otte områder Kropslig, logisk/matematisk, sproglig, rumlig/visuel, musikalsk, personlige, social, naturalistisk og siger at menneskets evner er mangesidige og alle har evner inden for de forskellige områder, men at nogle områder er mere udviklede end andre — nogle er født musikalske eller som fødte akrobater, mens andre er mere til avancerede matematiske problemstillinger eller er særlige menneskekendere.

                                       
Det er ud fra denne teori og menneskesyn, at vores pædagogik om læringsstile og læringsmiljø udspringer, da det handler om at stimulere læring igennem mange kanaler.