Pædagogiske lærerplaner

Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i Børnehuset Snekkersten. Værdigrundlaget er derfor tænkt som det fundament vi har udarbejdet vores læreplaner og læringsbegrebet ud fra.

 

At lege er at lære. At være er at lære. At leve er at lære.

 

I Børnehuset Snekkersten pædagogiske læreplan vælger vi at definere læringsbegrebet som det, der er sket, når barnet kan mestre noget, som det ikke har kunnet før. Barnets læring er en kontinuerlig proces, idet den foregår hele tiden. Ved læring forstås både den ubevidste og bevidste proces, der foregår i dagligdagen, og derfor bliver hele læringsmiljøet centralt for barnets mulighed for at lære. Læring sker i samspil med andre og er afhængig af de fysiske og psykiske rammer hverdagslivet danner. Et hvert barn, der har sin daglige gang i Børnehuset Snekkersten, skal bl.a. via pædagogiske læreplaner sikres, som minimum at have haft mulighed for at opnå læring indenfor følgende seks temaer.

  • alsidige personlige udvikling

  • Social udvikling

  • Kommunikation og sprog

  •  Krop, sanser og bevægelse 

  • Natur, udeliv og science

  • Kultur, æstetik og fællesskab

 Som beskrevet ud fra temaerne skal barnet lære om sig selv, bruge sig selv, men det skal i høj grad også lære om den kultur, det er en del af. Således inddrager den pædagogiske læreplan helhed omkring barnet og samtidig fordrer den, at det enkelte barn sættes ind i denne helhed.

Målet med den pædagogiske læreplan er:

  • At den pædagogiske læreplan bliver et arbejdsredskab, der giver personalet mulighed for en større refleksion over eget arbejde, samt bedre mulighed for at videregive/udveksle sine erfaringer omkring det enkelte barn med personalet og forældrene.

  • At den pædagogiske læreplan skal sikre at det enkelte barn støttes, inspireres og udfordres i sin udvikling gennem leg, aktiviteter og sprog/samtaler. • At den pædagogiske læreplan indeholder konkret mål for, hvad og hvordan børnenes udvikling sikres, og hvordan der dokumenteres og evalueres på processen.

  • At den pædagogiske læreplan for Børnehuset Snekkersten skal formidle til omverdenen, hvordan børnene gennem leg, udfordringer, opmuntringer og stimulering sikres en udvikling, der tilgodeser det enkelte barns behov.